Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2015

amaiaa
Życie przestaje być koszmarem, gdy człowiek powie sobie: „Mogę się zabić, kiedy tylko zachcę”.
— E.Cioran
Reposted frommonstrum monstrum

June 21 2015

amaiaa
4751 95e6
Reposted fromktosiowa ktosiowa
amaiaa
4861 ccca
Reposted fromktosiowa ktosiowa

June 20 2015

amaiaa
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot
amaiaa
6888 d75a
Reposted fromleniwabula leniwabula

June 06 2015

2557 329a
Reposted fromBeesneeze Beesneeze

June 05 2015

Sometimes it feels better not to talk. At all. About anything. To anyone.
— (via marcjacobsisgod)
Reposted fromnightvisions14 nightvisions14

June 04 2015

amaiaa
3978 2d38 500
Reposted fromMUNCHIES MUNCHIES
amaiaa
3017 56e3 500
Reposted frombitterandsweet bitterandsweet

June 01 2015

May 31 2015

May 22 2015

amaiaa
8325 44cf
Reposted fromdariuska dariuska
amaiaa
9736 f541 500
Reposted fromfoina foina

May 05 2015

amaiaa
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
Reposted fromWhiltierna Whiltierna

April 26 2015

1758 3ee4 500
Reposted fromaudioair audioair

April 20 2015

amaiaa
Cierpienie i ból nieodłącznie towarzyszą szerokim horyzontom myślowym i głęboko współczującemu sercu.
— Zbrodnia i kara.
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

April 18 2015

amaiaa
9710 5388 500
Reposted frompannakreatura pannakreatura

March 28 2015

amaiaa
1981 aaeb
Reposted fromfearnopain fearnopain

March 20 2015

amaiaa

March 19 2015

amaiaa
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back
Reposted fromlucidumintervallum lucidumintervallum
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl